ورود به مدیریت وبلاگ

اصلاح شیوه نامه حمایت مالی نشریات دانشجویی

به گزارش پیام نورنا (PNUNA.COM) : مهر – دومین نشست شورای مرکزی خانه نشریات وزارت بهداشت با حضور مصطفی رهبر رئیس اداره تشکلات سیاسی و نشریات دانشجویی وزارت بهداشت و شش نفر از اعضای شورای مرکزی خانه نشریات وزارت بهداشت در محل معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت برگزار شد.

در دومین روز نشست اعضای شورای مرکزی بحث در خصوص اصلاح برخی از بندهای شیوه‌نامه اجرایی «خانه نشریات» را ادامه دادند. در شیوه نامه حمایت مالی امتیازهای مثبت مربوط به مقام‌های جشنواره‌ای کشوری و منطقه‌ای مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

اعضای شورای مرکزی خانه نشریات در ادامه به نحوه رتبه بندی نشریات براساس امتیاز کسب شده از شاخص‌های کمی و کیفی پرداختند و نشریات را باتوجه به امتیاز میانگین در ۶ دسته الف۱، الف۲، ب۱، ب۲، ج د، طبقه بندی کردند.

همچنین، در شیوه نامه حمایت مالی از نشریات دانشجویی یک کمیته ارزیابی کمی در هر دانشگاه تدارک دیده شده که متشکل از کارشناس نشریات دانشگاه و دو عضو دانشجویی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه است. اعضای شورای مرکزی خانه نشریات پیشنهاد کردند که نمایندگان خانه نشریات در هر منطقه به این کمیته اضافه شود.

در این نشست میزان یارانه صفحه آرایی نشریات دانشجویی و نحوه اختصاص و پرداخت این یارانه به نشریات نیز در این جلسه مورد بحث قرار گرفت.

بر این اساس، ماده‌ای به شیوه‌نامه افزوده شد که طراحی و صفحه‌بندی صرفا توسط دانشجویان انجام گیرد و دانشگاه ملزم به پرداخت حق الزحمه طراحی طبق شیوه نامه مالی باشد.

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار